Bryd vanen og skab resultater med Krea ToolBoxen

Gør møder, projekter, workshops og innovative forløb mere dynamiske, kreative og effektive.
Udvid din værktøjssamling med en Krea ToolBox.

kreakuffert

ToolBoxen indeholder et udvalg af teknikker, værktøjer og blanketter (der frit må kopieres) som på en enkel og engagerende måde bryder folks vanetænkning.
Derved stimuleres deltagerne til at tænke fokuseret, anderledes og nyt – kreativiteten foldes ud og ejerskabsfølelsen styrkes.

Effekt og udbytte
• Den rutinerede facilitator, mødeleder og instruktør er med Krea ToolBox godt rustet til at planlægge og gennemføre dynamiske, effektive og innovative forløb, workshops, møder o.lign.
• Der etableres et dynamisk, kreativt, og ejerskabsgivende samspil mellem alle delta-gere. Det giver gode løsninger + energi og lyst til at gennemføre tingene i praksis
• Tiden udnyttes optimalt og kvaliteten af processen øges = bedre resultat på bundlinien

Om Krea ToolBoxen
ToolBoxen er udviklet med det udgangspunkt, at det skal være nemt at gå til - dvs:

• Et er at læse bøger om innovation, kreativitet, facilitering og mødeledelse. Noget andet er at åbne en ToolBox, hvor der findes en vifte af teknikker, fysiske værktøjer og blanketter som kan benyttes ”her og nu”
• Brugeren kan nemt benytte ToolBoxen ved hjælp af den medfølgende vejledning
• Værktøjerne fungerer bare. Mere end tusinde facilitatorer, ledere og instruktører har haft succes med at anvende dem

Åbn ToolBoxen og se hvad den indeholder. (Vises som 3 sider PDF)

Ønsker du at købe en ToolBox - gå direkte til Butikken.

Læs artiklen Kreativitet kan blive en praktisk arbejdsform.