Välkommen til KreaConsult

Webbplatsen håller på att ändras / The website is being changed

KreaConsult är ett privatägt bolag som startades 1995 - ägare är Kjeld Petersen.

KreaConsult
Kjeld Petersen
Varnæsvej 11
DK-4600 Køge

Internet
kjeld@kreaconsult.dk

Telefon
+45 5665 2517