KreaLeder kursus - lær at facilitere kreative forløb

Kursusaktiviteten er p.t neddroslet. Derfor planlægges datoen for næste kursus i samråd med interesserede deltagere.
Lukkede virksomhedskurser holdes efter aftale. Kontakt mig og bliv noteret på en "interesseliste".

Kursets mål og udbytte
Et 2-dages KreaLederKursus giver en grundlæggende kompetence og træning i at facilitere kreative processer i grupper og ved møder. Sidegevinsten er styrkelse af den personlige kreativitet.

Effekten er, at vanetænkningen brydes og der tænkes nyt og skævt. På kort tid kan der genereres mange nye løsningsforslag til en aktuel udfordring. Løsningsforslag som skaber større originalitet og øger kvaliteten i beslutningsprocessen.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset henvender sig til projektledere og personer der arbejder med opgaver, hvor der er brug for at tænke nyt og bryde vaner. Det kan f.eks. være i forbindelse med innovations- og leanaktiviteter. Forretningsududvikling, proceseffektivisering, markedsføring, organisationsudvikling o.lign.

Om KreaLederKurset
Med KreaKonceptet er der bygget bro mellem klassisk kreativitetsteori og praktik. Konceptet består af et ”to do” kursus og en fysisk værktøjskasse - Krea ToolBox.
På KreaLederKurset fokuseres på:
• at planlægge, facilitere og lede kreative forløb. F.eks. møder, workshops, IdéCaféer o.lign
• at bruge værktøjer og teknikker som stimulerer kreativiteten
• at skabe et kreativt samspil mellem mennesker
• at bryde ”vanetænkning” og styrke ”den personlige kreativitet”

Kursets form
Kurset veksler mellem korte faglige indlæg og intense træningsforløb med fokus på
< at producere idéer - Divergent tænkning
> at indkredse nyttige og interessante idéer - Konvergent tænkning
| at adskille Divergent og Konvergent tænkning

Hertil anvendes udvalgte teknikker og rekvisitter fra Krea ToolBoxen (omtales også som Krea Værktøjet). Undervejs krydres med små energigivende energizere.

Prisen for et 2 dages kursus er 8.600 kr. pr. deltager - inkl. materialer og frokost, men ekskl. KreaVærktøj og moms.