Om KreaConsult +Education

KreaConsult er etableret i 1994 og er blandt pionererne når det handler om kommerciel kreativitet.

Med KreaKonceptet har KreaConsult bygget bro mellem klassisk kreativitetsteori og praktik. Et stærkt brand, der er kendetegnet ved gode og effektive kreativitetsstimulerende værktøjer. Hertil er knyttet en ”to do” orienteret kompetencegivende træning. Blandt vore kunder omtales Konceptet som kreativitetens ABC-værktøjer.

Konceptet anvendes i dag hos mere end 50 virksomheder - heriblandt nogle af landets førende og mest innovative virksomheder.

I 2010 blev konceptet udvidet med 2 ToolBoxe til folkeskolen og gymnasierne/videregående uddannelser. Idegrundlaget bygger på Kreakonceptet og KIE-modellen.
KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab der kan anvendes til at udvikle, tilrettelægge og gennemføre innovative læringsforløb. Modellen er beskrevet i 3 bøger, som er skrevet af Ebbe Kromann-Andersen fra Frederiksberg Seminarium og Irmelin Funch Jensen fra Rungsted Gymnasium.

I 2010 er navnet tillige ændret til KreaConsult +Education. Fremadrettet vil salg af kreativitetsstimulerende tools blive intensiveret - via Butikken.

KreaConsult supplerer sine ressourcer og kompetencer i samarbejder med andre konsulenter.

Kjeld Petersen