Velkommen til KreaConsult +Education

Her kan du hente information om og købe KIE ToolBoxe som understøtter KIE-modellen i undervisningsøjemed.

ToolBoxene er udviklet i samarbejde med forfatterne af bøgerne om KIE-modellen – innovativ undervisning. I dag anvendes boxene i mere end 400 skoler og gymnasier landet over.

Til professionelt brug i private og offentlige virksomheder har jeg videreudviklet KreaVærktøjet til en ”to do” og ”learning by doing” ToolBox. Den sælges under navnet KreaToolBox

KreaConsult blev etableret i 1995 og er blandt pionererne når det handler om forandringstænkning, kreativitet og facilitering.

Kjeld Petersen

Til undervisningsverdenen

KiebogToolBox til KIE-modellen
KreaConsult +Education har sammen med forfatterne til KIE-bøgerne udviklet 2 ToolBoxe. Henholdsvis til folkeskole - indskoling + mellemtrin og gymnasie - udskoling og videregående uddannelse.
Boxene understøtter KIE-bøgerne med fysiske faciliterende redskaber, metoder og arbejdsark, som på en effektiv, sjov og energiskabende måde beriger læringsforløbet. Læs om ToolBoxen til Folkeskolen og om ToolBoxen til gymnasie.
Ønsker du prisoplysninger eller at købe ToolBoxe? Gå direkte til Butikken.
Bemærk, når ToolBoxen er købt er der ingen årlige licens- eller abonnementsudgifter.

Om KIE-modellen
KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til innovativ læring. Modellen er beskrevet i 3 praktiske brugsbøger, som er målrettet til undervisere i folkeskolen, de gymnasiale og de videregående uddannelser. Læs om KIE-modellen på www.kie-modellen.dk Bøgerne er solgt i mere end 3000 eksemplarer og kan købes hos Erhverskolernes Forlag www.ef.dk.

Workshop og Kursus om KIE-modellen
Kontakt bøgernes forfattere:
Ebbe Kromann-Andersen - ebkr@phmetropol.dk.
Irmelin Funch Jensen - irmelin@sol.dk.

Til private og offentlige virksomheder

Krea ToolBox til facilitatorer og mødeledere
Gør møder, workshops og kreative forløb mere spændende, innovative og effektive med en Krea ToolBox.

ToolBoxen er udviklet med det udgangspunkt, at det skal være nemt at gå til - dvs: Ved hjælp af den medfølgende vejledning kan rutinerede mødeledere og facilitatorer anvende Krea ToolBoxens forskellige teknikker, værktøjer og blanketter uden problemer.

ToolBoxen indeholder alt, hvad der skal bruges til at gennemføre fx. en kreativ og innovativ workshop med op til 10 personer. Læs mere om Krea ToolBoxen.

Prisen for ToolBoxen er 3.800 kr. Materiale til yderligere 10 personer koster 1.000 kr. Priserne er excl. moms og forsendelse. Ønsker du at købe en Krea ToolBox? Gå direkte til Butikken.

Kursus i at facilitere kreative forløb
Lær at facilitere kreative processer i grupper + at bruge kreativitetsstimulerende teknikker og værktøjer til at skabe et kreativt samspil mellem mennesker. Læs mere på KreaLederKursus.

Få nye idéer til løsning af en aktuel opgave
På én
IdéCafé skaber KreaConsult rammerne og mødestedet for en ny tankeverden.

KreaConsult +Education supplerer sine ressourcer og kompetencer via samarbejde med andre konsulenter.

rynkeby.

KreaConsult +Education v/Kjeld Petersen | Varnæsvej 11 | DK-4600 Køge
Tlf. (+45) 5665 2517 | kjeld@kreaconsult.dk
Se-nr.: 18165937